Zoeken

print deze pagina

Actueel nieuws

Overzichtslijst

Fonds MKB+ voor innovatieve bedrijven

13-1-2012 Sinds 1 januari 2012 heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het Innovatiefonds MKB+ opengesteld.

Onderdeel van dit fonds is het Innovatiekrediet. Dit krediet is bedoeld ter ondersteuning van ontwikkelingsprojecten (producten, processen en diensten), waaraan substantiële technische en financiële risico’s zijn verbonden. Met ingang van dit jaar is de minimale projectomvang verlaagd van 300.000 naar 150.000 euro en het totale budget is verhoogd van 47,5 miljoen naar 95 miljoen euro.

Zowel starters als gevestigde bedrijven kunnen een beroep doen op het Innovatiekrediet. Uw bedrijf moet gevestigd zijn in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Aanvragen kunt u het hele jaar indienen. Ze worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Van elke aanvraag wordt individueel beoordeeld of die aan de eisen voldoet. Bedragen worden verstrekt in de vorm van een risicodragend krediet, waarop rente wordt berekend. De rente hangt af van het risicoprofiel en bedraagt voor nieuwe projecten 4, 7 of 10%.

Met het Innovatiekrediet kan voor mkb-bedrijven 35% en voor het grootbedrijf 25% van de ontwikkelingskosten van een project (eigen loonkosten, materialen, uitbestedingskosten, kosten octrooiaanvragen) worden gefinancierd, tot een maximum van 5 miljoen euro. Indien het project in technische zin mislukt, kan het verstrekte geld kwijtgescholden worden. Wanneer uw project wel succesvol is, dan moet u de lening inclusief opgebouwde rente binnen tien jaar terugbetalen.

Kijk hier of u in aanmerking komt voor het Innovatiekrediet.
Copyright 2008-2015 Subsidiedesk    Disclaimer
   Inloggen
Deze site is een initiatief van MKB Adviseurs en Flynth.
MKB Adviseurs LTO Noord Advies Flynth